เกมส์ปลูกผัก The Farmer APK Details

Here we provide เกมส์ปลูกผัก The Farmer V 1.0 for Android 1.5++ เกมส์ปลูกผัก The Farmer สุดยอดเกมส์จำลองเสมือนจริงของการปลูกผัก โดยเกมส์นี้คุณจะต้องรับหน้าที่ในการปลูกผักต่าง ๆ นานาชนิด ตามภารกิจที่ได้รับในแต่ละด่าน ซึ่งจะมีเวลาและจำนวนเงินกำหนดไว้ให้ คุณต้องบริหารจัดการทั้งเวลาและเงินที่มีอยู่ให้ดี เพื่อพิชิตภารกิจในแต่ละด่าน เพื่อก้าวไปสู่ด่านต่อ ๆ ไปที่รออยู่ตรงหน้า

วิธีการเล่น เกมส์ปลูกผัก The Farmer บังคับทิศทางได้ด้วยการคลิกไปที่หน้าจอ เพื่อบังคับให้เกมส์ทำตามที่เราสั่ง โดยหน้าจอจะมีสัญลักษณ์กำกับไว้ตลอด เกมส์ปลูกผัด สมจริง ที่แสนสนุกรอให้คุณดาวน์โหลดไปเล่นกันแล้ว

***สำคัญ ดาวน์โหลดไปเล่นกันฟรี ๆ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 100% การันตี***

Farming Games : The Farmer
Simulations Game for Farming. In this game you will be duty to plant various types of vegetables according to mission received on each side. Which will have the time and money for each mission. You must manage both time and money for complete the goal !!! And pass to the next mission that waiting for you.

How to Play Games : This game play by click cursor on the screen for command. Each Icon will have description for you when cursor pointing it. This game is very easy to play. Enjoy your time with it. Have fun !!!

***Important : This game is 100% Guarantee Free. You do not need to cost anything.***

耕作游戏:农夫
模拟游戏的养殖。在这个游戏中你将责任按照每侧收到使命种植各类蔬菜。这将有时间和金钱对每个任务。您必须为完成目标管理的时间和金钱!并传递给等待你的下一个任务。

通过点击光标这游戏在屏幕上的命令:如何玩游戏。每个图标都会有说明你的时候光标指向它。这个游戏很容易发挥。享受您的时间与它。玩得开心!

***重要提示:此游戏是100%保证免费。你不需要任何费用。***

if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Screenshots
Download APK File

Tech Specs

 • Views: 203
 • Rating:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...
 • Price:
 • Android: 1.5+ and up
 • Version:
 • Size: 2.6 MB

Download Count

 • เกมส์ปลูกผัก The Farmer APK
 • Download
  Please click share,successfully download ~
  X
Editors Notes
Editors is lazy not tested it
Download old versions
comments